Biblioteka

Biblioteka

Nasza biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, posiada w swoich zasobach zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, by kształcić i wspierać wszechstronne kompetencje naszych uczniów. Szczególną opieką i zainteresowaniem cieszą się działy: matematyka, fizyka, biologia, chemia, teatr, architektura, literatura, poezja i psychologia. Oprócz gromadzenia zbiorów i obsługi czytelników, biblioteka stanowi swoisty salon literacki, w którym spotyka się Grupa Poetycka „Hurtownia” i prowadzone są Warsztaty Prozatorskie, gdzie nie tylko literatura staje się przedmiotem rozmów.


Dorota Pająk – Puda 
Justyna Paluch