Często zadawane pytania – Klasa Architektoniczna

Często zadawane pytania – Klasa architektoniczna:

Czy każdy musi zdawać test uzdolnień kierunkowych?

Nie zdają testu uczniowie, którzy są zwolnieni zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, na przykład laureaci Olimpiad przedmiotowych.

Jak wygląda test do klasy architektonicznej?

Test do klasy architektonicznej jest testem z rysunku i przeprowadzony jest w szkole. Składa się z trzech zadań. Na każde z nich przeznaczone jest 60 minut. Pomiędzy zadaniami jest 15 minutowa przerwa. Uczeń otrzymuje osobisty kod, którym będzie podpisywał każdy rysunek. Uczeń otrzymuje na kartce treść zadania, na głos odczytuje je również prowadzący i odpowiada na wszystkie pytania z Sali. Po ostatniej odpowiedzi zaczyna się właściwe mierzenie czasu.

Zobacz regulamin.

Test weryfikuje umiejętność czytania ze zrozumieniem zadania i zgodnego z  nim wykonania polecenia. W rysunku z natury – właściwe widzenie przestrzenne. W rysunku z wyobraźni, na podstawie podanego tekstu – zdolności wizualizacji i kreacji oraz wrażliwość na barwę i umiejętność kompozycji w kolorze.

Co trzeba przynieść ze sobą na test?

Trzeba na wejściu do szkoły okazać dokument potwierdzający tożsamość. Należy też przynieść ołówki i kredki ołówkowe. Można mieć własną deseczkę, służącą jako podkładka dla kartki, na której będzie rysowana praca. Karki rozdaje szkoła.

Czy punkty z testu są wliczane do punktów rekrutacyjnych?

Nie, test predyspozycji jest testem na zaliczenie. Wszystkie osoby, które zaliczą test, uczestniczą w dalszej rekrutacji do tej klasy na zasadach ogólnych. Do klasy zostaną przyjęci kandydaci z zaliczonym testem i najwyższą punktacją.

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy architektonicznej?

Uwaga termin składania wniosku do klasy architektonicznej to 17-31 maja 2021. Po tym terminie nie będzie możliwości wskazania tego oddziału (zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej). Złożenie wniosku w tym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na test predyspozycji.

Jaka jest data organizacji testu dla naboru na nadchodzący rok szkolny?

Test odbędzie się 12 czerwca 2021.

Jak zaznaczyć zaliczenie testu predyspozycji w systemie rekrutacyjnym?

Wynik naszego testu wprowadzany jest do systemu przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po wybraniu przez kandydata klasy architektonicznej we wniosku. Komisja nie ma możliwości wprowadzenia wyników testu wcześniej.