Fizyka

Fizyka

Fizyka w LO nr III:

Fizyka na poziomie rozszerzonym jest realizowana w klasach:

  • A (matematyczna),
  • B (matematyczno-fizyczno-architektoniczna),
  • D (matematyczno-fizyczna),
  • C (matematyczno-informatyczna) jeśli zostanie wybrana w klasie pierwszej jako trzeci przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym).

Maturę z fizyki na poziomie rozszerzonym zdaje co roku około 110 uczniów.

Baza dydaktyczna:

W 2017 pracownia fizyczna została wyposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu unijnego (zestawy doświadczalne, tablica multimedialna).

Zajęcia pozalekcyjne:

  • Bloki olimpijskie dla klas pierwszych (przygotowujące do Olimpiady Fizycznej);
  • Kółka olimpijskie dla klas 2, 3, 4 (przygotowujące do Olimpiady Fizycznej);
  • Co roku kilku naszych uczniów awansuje do finału Olimpiady Fizycznej, Astronomicznej, Wiedzy Technicznej;
  • Kilkunastu uczniów uzyskuje wyróżnienia w konkursach fizycznych, np. Lwiątko, Nabój fizyczny, Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. B. Koronkiewicz.

Współpraca ze szkołami wyższymi:

Uczniowie klas z  rozszerzeniem z fizyki wychodzą na wykłady oraz warsztaty praktyczne na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.