Historia

Historia i Wiedza o Społeczeństwie

W LO Nr III historia, czy WoS nie jest, jak można się spodziewać, priorytetowym przedmiotem. Warto wszak pamiętać, że nasi uczniowie nie są jednak tylko „ścisłowcami” z horyzontem ograniczonym do swoich ulubionych cyferek. Taki stereotypowy pogląd o „trójkowiczach” jest wybitnie mylny i krzywdzący. Nasi uczniowie są – i można to z pełnym przekonaniem powiedzieć – humanistami. Tak, humanistami! W pierwotnym, renesansowym znaczeniu tego słowa, czyli ludźmi wszechstronnymi. To znaczy, że potrafią się zaciekawić także historią i naukami społecznymi (czyli w szkole: wiedzą o społeczeństwie), a nawet osiągać w nich niemałe sukcesy. Właściwie co roku bowiem mamy finalistów olimpiad przedmiotowych z naszej „branży”:

 • Olimpiady Historycznej: w obecnym roku szkolnym mamy jednego finalistę, ale bywało i tak, że było ich trzech i stanowili połowę reprezentacji województwa dolnośląskiego w finałach olimpiady!
 • Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, co roku są chętni do startu, a czasem zdarzają się nawet finaliści.
 • Olimpiada Solidarności: w minionym roku szkolnym mieliśmy finalistę.
 • Oraz wiele konkursów niższej rangi, w których próbują sił nasi uczniowie.

Debata Oksfordzka

Uczniowie mają możliwość przygotowywania się do tych wydarzeń w ramach funkcjonującego w szkole Bloku Olimpijskiego, a także kółek i konsultacji.

Zdarza się też, że nasi uczniowie – mimo, że zasadniczo planują studia na kierunkach ścisłych i technicznych – wybierają rozszerzenie z historii. Nigdy nie były to tłumy, ale co jakiś czas funkcjonowały kameralne „fakultety” historyczne powstające dzięki możliwości wyboru tzw. „trzeciego przedmiotu rozszerzonego”. Od przyszłego roku szkolnego historia znalazła się w koszyku tego właśnie „trzeciego przedmiotu” aż w trzech profilach: matematycznym (klasa A), matematyczno-informatycznym (klasa C) i matematyczno-fizycznym (klasa D).

Ale historia to nie tylko lekcje. W naszej szkole regularnie pojawiały się różne inicjatywy popularyzujące historię wśród młodych ludzi. Należały do nich m.in.:

Parada niepodległości
 • „Osiągnięcia Niepodległej” – zainicjowany w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości cykl wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych wrocławskich wyższych uczelni poświęcony światowym osiągnięciom polskiej nauki w okresie międzywojennym;
 • „Historia sztuki w zabytkach Wrocławia”, czyli cykl wycieczek dla uczniów klas architektonicznych, prowadzonych przez historyków sztuki.
 • „Wojna w mieście” – akcja dotykająca historii stanu wojennego we Wrocławiu, realizowana we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia;
 • „Trójkowe spotkania z historią” – wykłady, często prowadzone przez zaproszonych gości z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcone różnym zagadnieniom, zazwyczaj wiążącym się z określonymi rocznicami historycznymi (np. obchody rocznicy śmierci Tadeusz Kościuszki)
 • Spotkania ze świadkami historii.

Czasem działania te nabierały charakteru całkiem poważnych imprez popularnonaukowych (np. prezentacja wystawy i sesja poświęcona postaci ks. Aleksandra Zienkiewicza, który w l. 50. Przez chwilę prawował w III LO jako katecheta).

To tylko zaledwie część wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach w naszej szkole. Akcje takie często realizujemy we współpracy z wrocławskimi instytucjami (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Historii Zajezdnia, Stowarzyszenie „Odra-Niemien”, ale także np. Kino „Nowe Horyzonty”, czy Muzeum Narodowe oraz Muzeum Architektury).

Od kilku lat w ramach „Drzwi otwartych” do naszej szkoły organizujemy „gry szkolne” poświęcone tematycznie wydarzeniom z historii Wrocławia, w różny sposób powiązanym z naszą szkołą. Były to: „Wrocław 1946”, „Wrocław lat 60.” i „Stan wojenny we Wrocławiu”. W ramach tych gier kandydaci nie tylko poznają historią Wrocławia i III LO, ale także topografię budynku szkoły. Na przyszły rok planujemy zorganizowanie historycznego „escape roomu”.

To w przyszłym roku… A teraz? Teraz, w związku z tym, że „Drzwi…” są otwarte tylko wirtualnie, proponujemy Wam rozwiązanie quizu poświęconego bohaterom polskiej historii, których portrety zdobią ściany sali 41, czyli gabinetu historycznego (który widzicie na załączonych zdjęciach). Uwaga – jak widać na zdjęciach portrety nie są podpisane, kto to jest – musicie zgadnąć sami.

Wiedza o Społeczeństwie

W świecie, w którym każde włączenie telewizora albo wejście na serwisy medialne przynosi nowe wiadomości i zmienia nasz obraz rzeczywistości, WOS zyskuje niespodziewanie rangę jednego z najważniejszych przedmiotów, którego rolą jest przeprowadzenie nas przez labirynt deep fake`ów, plotek, manipulacji czy teorii spiskowych.

Mimo tego, że w naszej szkole – nastawionej głównie na nauczanie przedmiotów ścisłych – nie prowadzimy wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, nie ma bloku olimpijskiego albo kółka przedmiotowego z tego tematu, nasi uczniowie regularnie biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i sięgają w nich po najwyższe laury. W ostatnich pięciu latach mieliśmy m.in. laureata Olimpiady Wiedzy o Prawie czy dwóch laureatów oraz dwóch finalistów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Kluczem do tych sukcesów okazało się zarówno zaangażowanie samych uczniów, jak i indywidualne podejście do każdego z nich.

Niektóre olimpiady i konkursy, w których braliśmy udział:
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie,
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach,
 • Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” i inne konkursy w ramach „Magnum Praemium Wratislawiae”,
 • turnieje Debat Oxfordzkich – lokalne i ogólnopolskie,
 • konkurs Euroscoli,
 • inne konkursy ogłaszane np. przez gminę Wrocław, Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce, etc.

W ramach projektów takich jak Edukacja w Miejscach Pamięci albo wycieczek przedmiotowych organizowane są wyjazdy sesyjne do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Lublina. W ostatnich latach udało nam się zwiedzić Fabrykę Schindlera w Krakowie, Muzeum Auschwitz–Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności, Zamek w Malborku, i wiele innych.

Dzięki wycieczce nagrodowej (organizowanej rokrocznie dla 20 najlepszych uczniów szkoły) nasi wychowankowie mieli okazję zwiedzić takie miasta, jak Amsterdam, Budapeszt, Berlin, Lwów, Ryga, Wenecja, Wilno, Wiedeń.

Szkoła współpracuje także z lokalnymi instytucjami, m.in. Uniwersytetem Wrocławskim czy Uniwersytetem SWPS, co wiąże się z tym, że nasi uczniowie biorą udział w specjalnych wykładach przygotowywanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Często zadawane pytania

Czy można uczyć się historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym?

Z historii tak, z WoSu nie. Historię można wybrać jako trzeci przedmiot rozszerzony w trzech profilach: matematycznym (klasa A), matematyczno-informatycznym (klasa C) i matematyczno-fizycznym (klasa D).

Czy można przystąpić do matury z historii/WoSu, nie uczęszczając na na fakultet?

Jak najbardziej. W naszej szkole często uczniowie zdają maturę z przedmiotu, którego nie realizowali w ramach fakultetu, i dotyczy to najczęściej właśnie przedmiotów humanistycznych. Nauczyciele pomagają przygotować się do matury, pracując indywidualnie z tymi, którzy wybrali te przedmioty do egzaminów maturalnych. 

Jaki jest wymiar godzin z historii i WoSu?

Ramowy plan naczynia przewiduje w zakresie podstawowym 2 godziny lekcji historii w tygodniu w każdym roku nauki oraz po 1 godzinie lekcyjnej wiedzy o społeczeństwie w pierwszej i drugiej klasie. Siatka godzin dla rozszerzonej historii wygląda następująco: prócz zajęć z historii podstawowej, dodatkowo 2 godziny od drugiego semestru w klasie pierwszej, 1 godzina w klasie drugiej, 2 godziny w klasie trzeciej i w klasie czwartej.

Jeśli pasjonuję się historią/naukami społecznymi, czy będę mógł nadal rozwijać swoje zainteresowania?

Zdecydowanie tak. Uczniowie „Trójki” to humaniści w pierwotnym, renesansowym znaczeniu tego słowa.  Jako ludzie z wszechstronnymi zainteresowaniami będziecie mogli nadal rozwijać swoje pasje, biorąc udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w tym w tych najważniejszych: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz w wielu innych.

Czy uczniowie w szkole o wybitnie ścisłym profilu nauczania mogą pochwalić się jakimiś osiągnięciami w naukach społecznych?

Możemy się pochwalić niemałymi i regularnymi sukcesami. Właściwie co roku mamy finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych z naszej „branży”.

Czy organizowane są wyjścia lub wycieczki przedmiotowe?

Tak. Organizowane są zarówno wyjścia i wyjazdy w ramach programów „Edukacja w miejscach pamięci” czy „Szkoła w Mieście”, jak i wyjazdy sesyjne w ramach wycieczek przedmiotowych. We współpracy w takimi instytucjami jak np. Centrum Historii „Zajezdnia”, Muzeum Narodowe czy Kino „Nowe Horyzonty” organizowane są wyjścia na filmy i wystawy o tematyce historycznej, jak również na wykłady prowadzone przez pracowników naukowych wrocławskich wyższych uczelni.

Co ciekawego dzieje się poza lekcjami historii czy WoSu?

Szkoła to nie tylko lekcje. W naszej szkole regularnie pojawiają się różne inicjatywy popularyzujące historię i nauki społeczne wśród młodych ludzi. Są to m.in. „Trójkowe spotkania z historią”, czyli wykłady prowadzone przez zaproszonych gości z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, spacery miejskie dla uczniów klas architektonicznych prowadzone przez historyków sztuki, debaty oksfordzkie, alternatywne głosowania w ramach ogólnopolskiej akcji „Mam głos – Młodzi głosują”, itp. Wyżej wymienione aktywności to zaledwie część wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach w naszej szkole. Od kilku lat w ramach „Drzwi otwartych” organizujemy „gry szkolne” poświęcone wydarzeniom z historii Wrocławia w różny sposób powiązanym z naszą szkołą, w ramach których kandydaci do szkoły nie tylko poznają historię lokalną i dzieje III LO, ale także sekrety topografii szkoły.