Język Niemiecki

Język Niemiecki

Wizualny przewodnik po języku niemieckim w naszym Liceum:

Wycieczki: są ciekawą formą nauki, dlatego chętnie wyjeżdżamy na wycieczki przedmiotowe. Uczniowie mają wtedy kontakt z językiem niemieckim (w naturalnym środowisku). 

Die Teilnehmer des landeskundlichen Ausfluges vor der Hofkirche in Dresden.Uczestnicy wycieczki krajoznawczej przed Kościołem Dworskim w Dreźnie.
Ein Erinnerungsfoto auf dem Hof am Zwinger.Zdjęcie pamiątkowe na dziedzińcu przy Zwingerze.
Vor dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt besichtigen wir „Florenz an der Elbe”.Przed wizytą na Jarmarku Bożonarodzeniowym zwiedzamy „Florencję nad Łabą”.

Konkursy: Służą rozwijaniu swoich zainteresowań i umiejętności językowych. 

Jedes Jahr (Ende März – Anfang April) findet in unserer Schule der Wettbewerb der deutschen Rechtschreibung statt.Każdego roku na przełomie marca i kwietnia odbywa się w naszej szkole konkurs ortograficzny języka niemieckiego.
Der Wettbewerb wird durch unsere Schule für die Wroclawer Oberschüler organisiert.Konkurs jest organizowany przez naszą szkołę dla uczniów wrocławskich liceów.

Ettenheim 2018: Swoje umiejętności językowe można sprawdzić również w czasie wymiany polsko-niemieckiej z naszą partnerską szkołą w Ettenheim (Badenia–Wirtembergia). Pierwsza wymiana odbyła się w 2002 r. 

Ettenheim 2019: Wyjazdy młodzieży do Niemiec i rewizyty w Polsce są dofinansowywane przez organizację międzynarodową (Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Rewizyty: Po październikowej wizycie w Ettenheim przyjmujemy niemieckich gości w Polsce. Wspólnie wyjeżdżamy na wycieczki, m.in. do Krakowa lub Warszawy. 

Mit den deutschen Schülern und ihren Betreuerinnen vor unserer Schule.Z niemieckimi uczniami i ich opiekunkami przed naszą szkołą.
Gemeinsame Besichtigung von Wroclaw.Wspólne zwiedzanie Wrocławia.
Auf dem Ausflug in Krakau.Na wycieczce w Krakowie.
Ein Erinnerungsfoto vor dem Königsschloss in Warschau.Zdjęcie pamiątkowe przed Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Vor dem Besuch im Museum des Warschauer Aufstands.Przed wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Często zadawane pytania:

Czy nauka języka obcego odbywa się w 30-osobowej klasie czy w mniejszych grupach?

Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych maksymalnie do 16 osób.

Czy uczniowie mogą kontynuować naukę języka obcego w grupie o odpowiednim poziomie zaawansowania?

TAK. W pierwszych dniach września wszystkie klasy pierwsze piszą test kwalifikacyjny z języków obcych. Na podstawie wyników testu uczeń trafia do odpowiednio zaawansowanej lub początkującej grupy.

Czy uczeń może sam wybrać grupę językową lub ją zmienić?

NIE. O przydziale do grup decyduje wynik testu i opracowujący go nauczyciele. Zmiana grupy językowej odbywa się na wniosek nauczyciela za zgodą dyrektora szkoły.

Z jakich podręczników korzysta się na lekcjach języka niemieckiego?

Na lekcjach języka niemieckiego uczymy się z podręcznika Infos aktuell części od I do IV wydawnictwa Pearson.

Czy uczniowie mają możliwość brania udziału w konkursach językowych?

TAK. Najważniejszym ale też najtrudniejszym konkursem jest Olimpiada Języka Niemieckiego. Uczniowie biorą też udział w konkursach organizowanych przez nasze liceum (np. konkurs ortograficzny) i przez inne szkoły i instytucje (np. konkurs recytatorski, konkurs Turbo–Landeskunde i in.)

Czy szkoła organizuje wymiany międzynarodowe?

TAK. Nasze liceum od wielu lat prowadzi wymianę polsko – niemiecką z Gymnasium Ettenheim przy współpracy z fundacją Deutsch – Polnisches Jugendwerk, która pomaga w finansowaniu wymiany.

Czy szkoła organizuje warsztaty językowe lub wycieczki przedmiotowe?

TAK. W grudniu organizowany jest tradycyjnie wyjazd do Drezna na jarmark świąteczny, pod koniec drugiego semestru w miarę możliwości odbywa się wycieczka do Berlina. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w pokazach filmów w Tygodniu Kina Niemieckiego, warsztatach organizowanych przez Instytut Austriacki, zajęciach językowych organizowanych w ramach Festiwalu Nauki i in.